Įkvėpti pirmi padėti krizėje

Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu

Atnaujinta 2022-10-05

SUTIKIMAS

DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIESIOGINĖS RINKODAROS VYKDYMO TIKSLU

Pažymėdamas (-a)  „Sutinku“, šiuo aš patvirtinu, kad susipažinau su tuo, kaip Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija, juridinio asmens kodas 190679146, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 10A, LT-09311 Vilnius (toliau – Draugija), kaip duomenų valdytoja, tvarkys mano asmens duomenis žemiau nurodytomis sąlygomis, ir laisva valia sutinku su tokiu mano asmens duomenų tvarkymu:

Tikslas: Tiesioginės rinkodaros  pranešimų (naujienlaiškių, kvietimų remti draugiją) siuntimas
Tvarkomi asmens duomenys: Tapatybės duomenys: vardas, pavardė.

Kontaktiniai duomenys: elektroninio pašto adresas, telefono numeris, aukojimo suma, slapukai (plačiau apie slapukus galite paskaityti „Slapukų politikoje“).

 

Esu informuotas (-a), kad:

Esu informuotas (-a) ir suprantu, kad turiu šias teises: susipažinti su tvarkomais mano asmens duomenimis; reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius mano asmens duomenis; reikalauti sunaikinti mano asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei tai atliekama pažeidžiant įstatymus; gauti mano asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir (ar) kompiuterio skaitomu formatu; nesutikti su mano asmens duomenų tvarkymu; atšaukti šį sutikimą dėl mano asmens duomenų tvarkymo, nedarant poveikio sutikimų grindžiamų duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui; apriboti mano asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus; pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius,  tel. (8 5) 271 28 04, el. paštas ada@ada.lt).

Esu informuotas (-a), kad sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Esu informuotas (-a) ir suprantu, kad norėdamas pasinaudoti teise bet kuriuo metu atšaukti mano duotą sutikimą, paprieštarauti duomenų tvarkymui ar pasinaudoti kitomis teisėmis, galiu tą padaryti raštu ir (ar) žodžiu kreipdamasis į Draugiją šiais kontaktiniais duomenimis: mob. +370 5 2628037, el. paštas info@redcross.lt.

 

 

Tapk mūsų rėmėju arba savanoriu!
Prisidėti prie pagalbos kitiems, gali aukodamas pinigus arba darydamas gerus darbus savomis rankomis – tavo, kaip rėmėjo arba savanorio pagalba, mums labai svarbi.

Darbo laikas
I-V 08:30-17:30

Įmonės kodas: 190679146
Sąskaita: SEB bankas LT277044060000908211

© Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

Privatumo politika Slapukų politika Aukojimo sąlygos Pirkimo taisyklės