Įkvėpti pirmi padėti krizėje

Aukojimo sąlygos

Atnaujinta 2023-04-05

LIETUVOS RAUDONOJO KRYŽIAUS DRAUGIJA AUKOJIMO SĄLYGOS

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  • Šios Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija, juridinio asmens kodas 190679146, registracijos adresas A. Juozapavičiaus g. 10A, LT-09311 Vilnius (toliau – „Draugija“), aukojimo sąlygos (toliau – Aukojimo sąlygos) nustato finansinės paramos (toliau – Auka) Draugijos veiklai, nustatytai Draugijos įstatuose, suteikimo taisykles.
  • Jūs turite teisę skirti Auką Draugijai periodiškai (reguliariai) arba skirdami vienkartinę Auką. Skirti Auką galite tik perskaitę, susipažinę ir sutikę su šiomis Aukojimo sąlygomis, kurios skelbiamos Draugijos internetinėje svetainėje https://redcross.lt/ (toliau – Svetainė).
  • Jūsų patvirtinimas Svetainėje, kad susipažinote ir sutinkate su Aukojimo sąlygomis bei periodinės ar (ir) vienkartinės Aukos skyrimas, yra laikomas aukojimo sutarties pagal Aukojimo sąlygas sudarymo momentu, nuo kurio įsigalioja aukojimo sutartis (Aukojimo sąlygos).
  • Aukojimo sutarties pagal Aukojimo sąlygas sudarymui ir vykdymui mes tvarkome Jūsų asmens duomenis. Informacija apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis, asmens duomenų saugojimo terminus ir kita su asmens duomenų tvarkymu susijusi informacija yra talpinama Svetainės privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika), kuri yra laikoma neatskiriama šių Aukojimo sąlygų dalimi. Skirdami periodinę ar vienkartinę Auką, Jūs patvirtinę, kad esate susipažinęs su Privatumo politikoje nustatytomis taisyklėmis.
 2. AUKOJIMAS
  • Skirdami Auką Jūs įsipareigojate pateikti tik teisingus savo asmens duomenis. Pateikdami duomenis, Jūs įsipareigojate nepažeisti trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Tuo atveju, jeigu pateikiate neteisingus arba Jums nepriklausančius asmens duomenis, Jūs prisiimate visus neigiamus padarinius dėl neteisingų arba Jums nepriklausančių asmens duomenų naudojimo. Draugija neatsako už Jūsų pateiktus neteisingus asmens duomenis ar kitą informaciją.
  • Aukoti Draugijai galite savo banko kortele, per mokėjimo sistemas: Paysera, Cardinity.
  • Aukojimo formoje Jūs galite pasirinkti skirti vienkartinę Auką ar (ir) pasirinkti reguliarų (periodinį) aukojimą. Taip pat turite teisę pasirinkti, kokią Aukos sumą norite skirti Draugijai – galite pasirinkti vieną iš pasiūlytų Aukos sumų arba įrašyti savo pageidaujamą sumą.
  • Tuo atveju, jeigu Jūs pasirenkate skirti vienkartinę Auką, užpildžius visus reikalingus aukojimo formos langus, Jūsų pasirinkta suma bus paaukota Draugijai. Norėdami paaukoti dar kartą, turėsite iš naujo suvesti reikalingus duomenis į aukojimo anketą.
  • Periodinis aukojimas – tai piniginė Auka, kurią Jūs skiriate Draugijai vieną kartą per mėnesį. Jeigu pasirinksite aukoti periodiškai, pirmą kartą suvedus aukojimui reikalingus duomenis, būsimus mėnesius aukojimai vyks automatiškai (nuskaitant pinigus nuo Jūsų elektroninės banko sąskaitos). Reguliaraus aukojimo nuskaitymo diena yra laikoma ta diena, kuomet buvo įvykdytas pirmasis aukojimas.
  • Periodiniai aukojimai yra neterminuoti ir nutrūksta tada, kada Jūs arba Draugija vienašališkai (pvz., jeigu Draugija sužino, kad aukojimo formoje buvo pateikti netikri ar ne Jums priklausantys duomenys), arba abi šalys bendru sutarimu nusprendžia aukojimus nutraukti. Jūs turite teisę bet kada nutraukti periodinius aukojimus, kreipdamiesi į Draugiją šių Aukojimo sąlygų 3 skyriuje nurodytais Draugijos bendraisiais kontaktais. Jums atsisakius periodinio aukojimo, periodinės Aukos nebebus nurašomos nuo Jūsų elektroninės banko sąskaitos ir nebebus skiriamos Draugijai.
 3. KITOS NUOSTATOS
  • Gautos Aukos nėra grąžinamos, tačiau Draugija turi teisę grąžinti Aukas tuo atveju, jeigu tai imperatyviai nustatyta teisės aktuose arba (ir) Draugijos vienašališku sprendimu.
  • Tarp šalių kilus ginčams dėl Aukojimo sąlygų, tokie ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus ginčų išspręsti derybų būdu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.
  • Draugija turi teisę bet kada, savo nuožiūra ar tais atvejais, kai tai būtina vadovaujantis teisės aktais, pakeisti Aukojimo sąlygas. Pakeitus Aukojimo sąlygas, Jūsų tolesniems aukojimams bus taikoma ta Aukojimų sąlygų redakcija, kurią paskutinį kartą Jūs patvirtinote. Visais atvejais prašome susipažinti su aktualiausia Aukojimų sąlygų redakcija.
  • Draugijos kontaktiniai duomenys:

Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugija

Juridinio asmens kodas 190679146

Adresas Konstitucijos pr. 7A (III a.), Vilnius, LT-09308

El. paštas parama@redcross.lt

Tel. Nr. +37065971598

 

Šios Aukojimo sąlygos patvirtintos ir įsigalioja nuo 2022-10-04. 

Tapk mūsų rėmėju arba savanoriu!
Prisidėti prie pagalbos kitiems, gali aukodamas pinigus arba darydamas gerus darbus savomis rankomis – tavo, kaip rėmėjo arba savanorio pagalba, mums labai svarbi.

Darbo laikas
I-V 08:30-17:30

Įmonės kodas: 190679146
Sąskaita: SEB bankas LT277044060000908211

© Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

Privatumo politika Slapukų politika Aukojimo sąlygos Pirkimo taisyklės