Pirkimo taisyklės

Atnaujinta 2022-09-23

Privatumo politika ir Pirmosios pagalbos mokymų taisyklės

Patvirtinta: 2022-06-14  <K.Meidė, Generalinė sekretorė >

 I. Privatumo politika

  1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši privatumo politika reglamentuoja Lietuvos Raudonojo Kryžiaus (juridinio asmens kodas 190679146, A. Juozapavičiaus g.10A, Vilnius, LT09311) tinklalapio (toliau – tinklalapis, tinklalapio administratorius) ir paramos teikėjo (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

1.2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Europos Sąjungos reglamentas Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
1.3. Tinklalapyje nurodydami savo asmens duomenis sutinkate, kad tinklalapio administratorius juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

  1. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1 Tinklapio administratorius vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
2.1.1 Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

2.1.2 Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

2.1.3 Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
2.1.4 Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
2.1.5 Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
2.1.6 Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

2.2. Tinklapio administratorius gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, amžiaus grupė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita tinklapio registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:
2.2.1 Jūsų paramos priėmimui;
2.2.2 Išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
2.2.3 Spręsti problemas, susijusias su paramos priėmimu;
2.2.4 Siųsti informacijai apie paramos panaudojimą;
2.2.5 Vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

 

  1. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims.
3.1.2 Pardavėjas turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik punkto 2.2 tikslams pasiekti.
3.1.3 Tik Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

  1. 4. Registracijos pateikimo taisyklės

4.1 Jūs registracijos formoje turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybes naudotis tinklapiu.

 

  1. Asmens duomenų pakeitimas, atnaujinimas ar prašymas ištrinti duomenis

5.1 Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją ar prašyti susipažinti su savo duomenimis, apriboti duomenų tvarkymą, prašyti ištrinti duomenis ar susisiekti su mumis bet kuriais asmens duomenų apsaugos klausimais, pranešant apie tai adresu info@redcross.lt arba telefonu +3705 2628037. Taip pat galite pateikti skundą priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, ada@ada.lt).

 

  1. Slapukai ir sekliai (angl. “Cookies” ir “trackers”)

6.1 Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją arba jūsų įrenginys gali gauti unikalų identifikatorių kitais būdais. Įrašytą informaciją (slapukus, angl. „cookies“) naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką, įrašydami Jūsų parinktis. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją  įrašome ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija  Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ar kreipdamiesi į mus bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.

 

  1. Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos

7.1 Tinklalapio administratorius turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas, apie tai pranešdami tinklalapyje. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šios privatumo politikos laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.

 

 II. Pirmosios pagalbos mokymų taisyklės

Lietuvos Raudonasis Kryžius rengia mokamus pirmosios pagalbos mokymus įvairiuose Lietuvos miestuose. Mokymai rengiami surinkus mažiausiai 8 asmenų grupę. Maksimalus dalyvių skaičius vienoje grupėje – 12 asmenų. Nesurinkus minimalios grupės Lietuvos Raudonasis Kryžius pasiūlys kitą datą. Registracija pirmosios pagalbos mokymams ir apmokėjimas už šią Lietuvos Raudonojo Kryžiaus teikiamą paslaugą vykdomi per bilietų platinimo sistemą Paysera Tickets. Mokymų kaina (su PVM) pateikiama bilietų platinimo sistemoje Paysera Tickets. Registracijos metu būtina teisingai nurodyti savo kontaktinius duomenis, kadangi nurodytu el. pašto adresu bus atsiųstas elektroninis mokymų registracijos patvirtinimas (toliau – bilietas). Šį bilietą mokymų dalyvis (toliau – Pirkėjas) privalo atspausdinti ir mokymų dieną pateikti mokymų instruktoriui.

 

Paslaugų teikimo sutartis tarp Pirkėjo ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, suformavęs užsakymą bilietų platinimo sistemoje Paysera Tickets, sutinka su naudojimosi sąlygomis ir apmoka užsakymą. Prieš įsigyjant bilietą, Pirkėjas privalo susipažinti su Paysera Tickets naudojimo taisyklėmis ir privatumo politika.

 

Įsigydamas bilietą, Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už jo pateiktų duomenų teisingumą, išsamumą ir atitikimą tikrovei bei prisiima visus susijusius padarinius už tokių reikalavimų nesilaikymą. Jeigu Pirkėjas pateikia netikslius ar neteisingus duomenis, Lietuvos Raudonasis Kryžius neatsako už dėl to atsiradusius padarinius. Pirkėjo asmens duomenis Lietuvos Raudonasis Kryžius tvarko vadovaudamasis Lietuvos Raudonojo Kryžiaus privatumo politika ir asmens duomenų tvarkymo sutartimi su Paysera Tickets.

 

Pirkėjas privalo saugoti įsigytą bilietą bei neleisti kitiems asmenims jo kopijuoti. Tuo atveju, jeigu tuo pačiu bilietu pasinaudos keli asmenys, mokymuose bus leista dalyvauti tam iš jų, kuris pirmas pateikė bilietą mokymų instruktoriui. Bilietus kopijuoti, dauginti, klastoti, perparduoti ar kitaip perleisti tretiesiems asmenims – griežtai draudžiama. Taip pat draudžiama bilietą įsigyti, naudoti ar perleisti bet kokiu kitu neteisėtu būdu.

 

Bilietas jokiais atvejais negrąžinamas ir nekeičiamas, nėra kompensuojama pirmosios pagalbos mokymų kaina, išskyrus atvejus, kai mokymai atšaukiami. Todėl, prieš registruodamasis mokymams, Pirkėjas privalo išsiaiškinti visas mokymų organizavimo aplinkybes, įskaitant datą, laiką, ir vietą bei įvertinti savo galimybes atvykti ir dalyvauti juose. Jeigu pirmosios pagalbos mokymai atšaukiami, Pirkėjui grąžinamos už bilietą sumokėtos lėšos. Tokiu atveju, norėdamas atgauti sumokėtas lėšas, Pirkėjas turės pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuriame nurodyti duomenys sutampa su duomenimis, nurodytais bilieto įsigijimo metu.

Tapk mūsų rėmėju arba savanoriu!
Prisidėti prie pagalbos kitiems, gali aukodamas pinigus arba darydamas gerus darbus savomis rankomis – tavo, kaip rėmėjo arba savanorio pagalba, mums labai svarbi.
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija
Konstitucijos pr. 7A, PC Europa, III a.
Vilnius, LT-09307
+370 659 71 598 info@redcross.lt

Darbo laikas
I-V 08:30-17:30

Įmonės kodas: 190679146
Sąskaita: SEB bankas LT277044060000908211

© Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

Privatumo politika Slapukų politika Aukojimo sąlygos Pirkimo taisyklės