Įkvėpti pirmi padėti krizėje
Veiklos

Krizių ir ekstremalių situacijų valdymo programa

Krizių ir ekstremalių situacijų valdymo programos tikslas yra stiprinti Lietuvos Raudonojo Kryžiaus pasirengimą nelaimėms, šviesti visuomenę apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms bei bendradarbiauti su valstybės ir savivaldos institucijomis reaguojant į ekstremalias situacijas.

Susisiekite

Emilija Unė Karalienė

Krizių ir ekstremalių situacijų valdymo programos vadovė


Apie

Apie programą

Mūsų tikslas – ištikus nelaimei būti pasirengus prisijungti prie gelbėjimo tarnybų, padedant greičiau ir efektyviau pagelbėti žmonėms bei šalinti nelaimės padarinius.

 

Krizių ir ekstremalių situacijų valdymo veiklos Lietuvos Raudonajame Kryžiuje atliekamos jau daugiau nei 10 metų.

Šiandien Krizių ir ekstremalių situacijų valdymo programa ruošia savanoriškus Pasirengimo Ekstremalioms Situacijos (PES) būrius bei rūpinasi Lietuvos Raudonojo Kryžiaus organizaciniu pasirengimu ekstremalioms situacijoms ir įvykiams, bendradarbiauja su nacionalinėmis ir vietinėmis institucijomis, reaguoja į nelaimes, dalyvauja bendrose pratybose bei teikia visuomenei žinias apie pasirengimą nelaimėms.

PES būriai yra 6 miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Visagine. Šiuose miestuose 146 savanoriai ruošiasi ir yra pasiruošę pirmieji pagelbėti ištikus nelaimėms visoje Lietuvoje. Pasirengimo Nelaimėms programos savanoriai ir darbuotojai į nelaimes reaguoja tik aktyvuoti valstybės įgaliotų institucijų.

Šiuo metu bendradarbiaujame su Valstybės Priešgaisrinės Apsaugos ir Gelbėjimo Departamentu ir jo valdybomis, Lietuvos Policija, Sveikatos Apsaugos Ministerija, Lietuvos Kariuomene bei daugeliu savivaldybių. Kartu su šiomis institucijomis Krizių ir ekstremalių situacijų programoje ruošiamės reaguoti įvykus nelaimėms.

Veiklos

Pagrindinės programos veiklos

Krizių ir ekstremalių situacijų valdymo programa susideda iš dviejų dalių: pasirengimo ir reagavimo.

 

Pasirengimo veiklos sudaro didžiąją programos dalį. Pasiruošimas vyksta per tris dimensijas:

 

  1. Organizacinis pasiruošimas. Tai yra vidinių standartinių operacijų, planų, pratybų paruošimas įvairių tipų ir scenarijų ekstremalioms situacijoms ir įvykiams. Organizacinis pasiruošimas apima visų Lietuvos Raudonojo Kryžiaus darbuotojų pasirengimą galimiems scenarijams, materialinio rezervo paruošimą, nuolatinį komunikavimą, bendradarbiavimą ir treniravimąsi su nacionalinėmis, vietinėmis institucijomis, kitomis Raudonojo Kryžiaus Draugijomis ir tarptautiniu Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio judėjimu.
  2. Savanorių rengimas. Pasirengimo Nelaimėms programa turi 6 aktyvius PES būrius Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Visagine (2022 metų rudenį prisijungs ir Alytus). Juos sudaro specialiai apmokyti savanoriai, kurių baziniai mokymai siekia iki 50 valandų įvairių įgūdžių lavinimo.
  3. Visuomenės parengimas. Pasirengimo Nelaimėms programa informuoja visuomenę apie pasirengimą galimoms nelaimėms. 2022 programa pradėjo vesti pamokas apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms ir įvykiams Lietuvos mokyklose.

 

PES savanoris gali: koordinuoti didelius srautus spontaninių savanorių ekstremalių situacijų ir įvykių metu, teikti pirmąją pagalbą, vykdyti triažą, teikti pirmąją emocinę ir psichosocialinę pagalbą, organizuoti humanitarinės pagalbos dalinimą, valdyti srautus, operatyviai dirbti šalia vietinių ar nacionalinių institucijų. PES būriai aktyvuojami tik ekstremalių situacijų ar įvykių metu, kitais atvejais būriai reguliariai gilina įgūdžius klasėse ir pratybų metu.

redcross

 

Reagavimo veikla –  tai veikla pagal vieną iš anksčiau numatytų nelaimių valdymo planų, efektyviai panaudojant turimus resursus: LRK darbuotojus, PES savanorius, LRK savanorius, spontaninius savanorius, materialinius resursus, paramos rinkimą, tarptautinės paramos gavimą.

 

Krizių ir ekstremalių situacijų programa nacionaliniu lygmeniu reagavo į Pandemijos krizę, 2021 metų migrantų krizę, 2022 metų Ukrainos karo pabėgėlių krizę.

Projektai

Evacuation ready (Pasirengimas evakuacijai)

Projekto Nr. 101048554

Visi projektai
Tapk mūsų rėmėju arba savanoriu!
Prisidėti prie pagalbos kitiems, gali aukodamas pinigus arba darydamas gerus darbus savomis rankomis – tavo, kaip rėmėjo arba savanorio pagalba, mums labai svarbi.

Darbo laikas
I-V 08:30-17:30

Įmonės kodas: 190679146
Sąskaita: SEB bankas LT277044060000908211

© Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

Privatumo politika Slapukų politika Aukojimo sąlygos Pirkimo taisyklės