Įkvėpti pirmi padėti krizėje
Dabar vykdomi projektai

Evacuation ready (Pasirengimas evakuacijai)

Projekto lėšomis finansuojamas 4 Raudonųjų Kryžių (Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos) organizacinis pasirengimas masinėms evakuacijoms bei pasirengimas savitarpio pagalbai ekstremalių situacijų ar įvykių metu. Kiekvienos dalyvaujančios šalies Priešgaisrinės Apsaugos ir Gelbėjimo Tarnyba (PAGD) bei Tarptautinė Raudonųjų Kryžių Federacija (angl. IFRC) metodiškai konsultuoja projekto partnerius ir padeda užtikrinti, jog pasirengimas būtų atitinkantis vietinius institucijų standartus. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugija atsako už “Evakuacijos Centro atidarymo” ir “Raudonųjų Kryžių savitarpio pagalbos” mokymų sukūrimą.

Trukmė

2022-2023 m.

Biudžetas

58 231,65 Eur

Finansavimo šaltinis

EUROPEAN COMMISION (UCPM Project Grants)

Kontekstas ir bendri tikslai

Lietuvos Raudonasis Kryžius (LRK) kartu su Suomijos RK (pagrindinis koordinatorius), Latvijos RK ir Estijos RK nuo 2022 metų sausio mėnesio įgyvendina Europos Sąjungos finansuojamą projektą „EvRe – Evacuation Ready“.

Baltijos valstybės Lietuva, Latvija, Estija bei Suomija yra geografiškai išsidėsčiusios rytinėje Baltijos jūros pakrantėje. Šioje srityje gyvena apie 11 551 000 žmonių. Šalių bendra pakrantė sudaro beveik 70 procentų (5640 kilometrų iš 8000 kilometrų) Baltijos jūros pakrantės. Baltijos valstybės ir Suomiją siejia nemažai bendrų bruožų ir iššūkių, įskaitant panašias ekstremalių situacijų ir krizių rizikas, kurios gali sukelti tiek nacionalinių, tiek ir regioninių padarinių. Tai apima klimato kaitos, socialinio ir ekonominio nestabilumo ir segregacijos, migracijos, terorizmo ir geopolitinės įtampos padarinius.

Projektas „EvRe – Evacuation ready“ skirtas gilinti Raudonojo Kryžiaus nacionalinių draugijų ir civilinės saugos institucijų bendradarbiavimą, daugiausia dėmesio skiriant gebėjimams steigti ir organizuoti evakuacijos centrus su įvairiomis pagalbos tarnybomis. Projekto vykdymo metu bus sukurtos standartinės veiklos procedūros (SOP), sukuriant naujus pajėgumus didelio masto evakuacijai tarpvalstybinėse operacijose, sukeltose ekstremaliųjų situacijų, stichinių nelaimių ar kitokio pobūdžio pavojų. Projektas sustiprina Raudonojo Kryžiaus nacionalinių draugijų pagalbinį vaidmenį valdžios institucijoms didelio masto ekstremaliose situacijose nacionaliniu ir regioniniu lygiu.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2 metai, vykdymo pradžia nuo 2022 m. sausio mėnesio.

Suplanuoti darbai ir pagrindiniai pasiekimai

Pasibaigus projektui, dalyvaujančios šalys gebės geriau suprasti esamus reagavimo pajėgumus ir išteklius visame regione, turės daugiau apmokytų darbuotojų ir savanorių evakuacijos centro veikloje. Pasibaigus projektui, regioniniai reagavimo pajėgumai bus išbandomi tiek stalo pratybose, tiek lauko pratybose.

  1. Tarpvalstybiniai reagavimo planai rengiami / tobulinami, atsižvelgiant į priimančiosios šalies paramą
  2. Parengtos evakuacijos centro veiklos ir tarptautinės pagalbos gavimo SOP
  3. Darbuotojai ir savanoriai apmokyti evakuacijos centro veikimui ir tarpvalstybinėms operacijoms
  4. Išbandytas ir sustiprintas tarpvalstybinis operatyvinis bendradarbiavimas reaguojant į nelaimes.

 

Rezultatai ir poveikis

Pagrindinis EvRe projekto rezultatas, jog nacionalinės draugijos bus geriau pasirengusios bendradarbiauti su civilinės saugos institucijomis ir gebės koordinuoti turimus pajėgumus, taip pat draugijos patobulins praktinius prevencijos, pasirengimo ir reagavimo pajėgumus. Įgyvendinus projektą draugijos ir valdžios institucijos bus sustiprinusios gebėjimus reaguoti į didelio masto nacionalines ir tarpvalstybines nelaimes, kurioms reikalingas suderintas veikimas.

  • Projekto bendras biudžetas 0,3 mln. EUR (85 % ES įnašas)
  • 4 ES valstybės narės Baltijos jūros regione: Suomija, Lietuva, Latvija ir Estija.

 

Daugiau informacijos apie projektą rasite Suomijos Raudonojo Kryžiaus tinklalapyje ČIA!

 

Emilija Unė Sakalauskaitė

Pasirengimo nelaimėms programos vadovė

Projekto partneriai

Projektai

Kiti projektai

Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija

Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Klaipėdos regiono skyrius (partneris)

Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013

Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija

HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Kauno centras

(PMIF-2.1.2-K-02-003)

Prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygų ir prieglobsčio procedūrų stebėsena

PMIF-1.2.2-K-02-001

Mental health and psychosocial support for displaced people coming from Ukraine

Nr. SANTE/2022/S12.873673

Vaikų priežiūros, ugdymo, reabilitacijos ir užimtumo dienos centras

Nemokamas maitinimas labdaros valgykloje

Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas Visagino savivaldybėje

Visi projektai
Tapk mūsų rėmėju arba savanoriu!
Prisidėti prie pagalbos kitiems, gali aukodamas pinigus arba darydamas gerus darbus savomis rankomis – tavo, kaip rėmėjo arba savanorio pagalba, mums labai svarbi.

Darbo laikas
I-V 08:30-17:30

Įmonės kodas: 190679146
Sąskaita: SEB bankas LT277044060000908211

© Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

Privatumo politika Slapukų politika Aukojimo sąlygos Pirkimo taisyklės