Įkvėpti pirmi padėti krizėje
Jau pasibaigę projektai

Įgyvendintas pasitikėjimo kabineto Alytuje projektas

2020 m. sausio 7 d. Europos socialinio fondo agentūra su Alytaus miesto savivaldybės administracija pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį, kuria projektui buvo skirtas finansavimas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimo ir kovos su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2- ESFA-V-621 „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas “.

Projektą įgyvendinimo Alytaus miesto savivaldybės administracija kartu su partneriais
VšĮ Alytaus poliklinika ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugijos Alytaus skyriumi.

Projekto biudžetas

206 585, 49 Eur

Finansavimo šaltinis

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo.

Projekto tikslas ir tikslinė grupė

Didinti ankstyvosios intervencijos, specializuoto priklausomybių gydymo, socialinės integracijos bei žemo slenksčio paslaugų prieinamumą ir kokybę.

Projekto tikslinė grupė

Asmenys, vartojantys švirkščiamąsias narkotines ir psichotropines medžiagas ne gydymo tikslui.

Projekto rezultatas

Projekto įgyvendinimo metu „Pasitikėjimo kabinete“ buvo atliekami nemokami greitieji ŽIV ir hepatito C, nėštumo, sifilio ir kitų narkotinių medžiagų testai, teikiamos individualios konsultacijos, taip pat esant reikalui buvo teikiama individuali pagalba integruojantis į gydymo sistemą, pasinaudojant Alytaus mieste sukurto „žaliojo koridoriaus“ sistema, kuri padeda pacientui greičiau pasiekti gydytoją ir pradėti aktyvaus gydymosi procesą, buvo sudarytos sąlygos narkotikų vartotojams, kurie nenori ar yra nepasirengę atsisakyti švirkščiamųjų narkotikų vartojimo, pasinaudoti žalos mažinimo priemonėmis.

Aldona Turauskytė

Alytaus skyriaus vadovė

Projekto partneriai

Projektai

Kiti projektai

Laikino apgyvendinimo paslauga krizės paliestiems Raseinių rajono žmonėms

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Klaipėdos infocentras (pareiškėjas)

Projekto Nr. PMIF-2.1.2.-K-02-003

Priėmimo sąlygų stebėsena

PMIF-„1.1.4-K-01-001“

Mokymosi visą gyvenimą požiūris prieglobsčio, migracijos ir integracijos procesuose

PMIF -2.2.1-K-001

Psichologinės pagalbos prieinamumo užtikrinimas LRK vyresnio amžiaus asmenims

A291-1552/21

Infocentras migrantams

PMIF-2.1.2-K-01-001

Visi projektai
Tapk mūsų rėmėju arba savanoriu!
Prisidėti prie pagalbos kitiems, gali aukodamas pinigus arba darydamas gerus darbus savomis rankomis – tavo, kaip rėmėjo arba savanorio pagalba, mums labai svarbi.

Darbo laikas
I-V 08:30-17:30

Įmonės kodas: 190679146
Sąskaita: SEB bankas LT277044060000908211

© Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

Privatumo politika Slapukų politika Aukojimo sąlygos Pirkimo taisyklės