Įkvėpti pirmi padėti krizėje
Apie mus

Lietuvos Raudonasis Kryžius

tai viena seniausių ir didžiausių humanitarinių organizacijų Lietuvoje, priklausanti Tarptautiniam Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio judėjimui, kurį sudaro 192 šalyse veikiančios Nacionalinės draugijos, Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio Federacija bei Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus Komitetas.

Lietuvos Raudonasis Kryžius yra valstybės ir žmonių pagalbininkas, kurio tikslas apsaugoti žmonių gyvybes ir orumą, teikti pagalbą nelaimės ištiktiems žmonėms Lietuvoje.

Istorija Lietuvoje

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija įkurta 1919 m. sausio 12 d. Roko Šliūpo ir kitų medikų pastangomis. Jos veikloje aktyviai dalyvavo daugelis žymių Lietuvos gydytojų, sveikatos apsaugos darbuotojų. Draugija įkūrė ligonines Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Klaipėdoje, pirmąją Lietuvoje tuberkuliozės sanatoriją Aukštojoje Panemunėje, greitosios medicinos pagalbos kraujo perpylimo įstaigą, medicinos seserų mokyklas, nemažai prisidėjo prie Birštono ir kitų Lietuvos kurortų plėtojimo.

Lietuvos Raudonasis Kryžius priklauso tarptautinei organizacijai – Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio draugijų federacijai, kurios būstinė yra Ženevoje. Organizacija siekia užkirsti kelią žmonių kančioms ar jas palengvinti. Lietuvos Raudonasis Kryžius yra valstybės pagalbininkė humanitarinės veiklos srityje, taikos ir karinių konfliktų metu vykdanti 1949 metų Ženevos konvencijos dėl karo aukų apsaugos. Vykdydama savo veiklą LRK vadovaujasi Pagrindiniais Raudonojo Kryžiaus principais: humaniškumo, bešališkumo, neutralumo, nepriklausomybės, savanoriškumo, vienumo, universalumo.

Pagrindinės Lietuvos Raudonojo Kryžiaus veiklos sritys

  • vienišų senjorų priežiūra,
  • pagalba neįgaliems žmonėms ir jų šeimoms,
  • mokymas teikti pirmąją pagalbą,
  • humanitarinė pagalba pažeidžiamiausiems žmonėms Lietuvoje,
  • pagalba pabėgėliams, prieglobsčio prašytojams bei migrantams,
  • jaunimo pilietiškumo ugdymas ir įtraukimas į savanoriškas veiklas.

Raudonojo Kryžiaus judėjimo veiklos principai

Savo veikloje organizacija taiko 7 veiklos principus:

 

Humaniškumas
Raudonojo Kryžiaus judėjimas, savo ištakose kilęs siekiant suteikti pagalbą visiems abiejų kariaujančių pusių sužeistiesiems, nacionalinėje ir tarptautinėje sferoje stengiasi bet kuriomis aplinkybėmis apsaugoti žmogaus gyvybę, sveikatą ir orumą, skatinti tarpusavio supratimą, draugystę, bendradarbiavimą ir pastovią taiką tarp tautų.

Nešališkumas
Judėjimas nedaro jokių išlygų pagal nacionalinius, rasinius ar klasinius požymius, pagal religinius ar politinius įsitikinimus. Jis siekia palengvinti žmonių kančias vadovaudamasis tik jų reikmėmis, pirmiausia suteikdamas pagalbą tuo atveju, kai nelaimė reikalauja neatidėliotinų veiksmų.

Neutralumas
Siekdamas išsaugoti visuotinį pasitikėjimą, Raudonojo Kryžiaus judėjimas negali remti kurios nors pusės ginkluotų konfliktų metu, įsitraukti į politinio, religinio, rasinio ar ideologinio pobūdžio polemiką.

Nepriklausomybė
Raudonojo Kryžiaus judėjimas yra nepriklausomas. Nacionalinės draugijos, būdamos savo vyriausybių pagalbininkėmis humanitarinėje srityje ir laikydamosis savo šalių įstatymų, turi išsaugoti savo savarankiškumą, kad galėtų visada veikti pagal judėjimo principus.

Savanoriškumas
Būdamas savanorišku pagalbos teikėju, Raudonasis Kryžius neturi siekti materialinės naudos.

Vienumas
Kiekvienoje šalyje gali būti tik viena Raudonojo Kryžiaus draugija. Ji turi būti atvira visiems ir plėtoti savo humanišką veiklą visoje šalies teritorijoje.

Globalumas
Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus judėjimas, kuriame visos draugijos yra lygios ir turi vienodą atsakomybę bei pareigas teikiant pagalbą viena kitai, veikia visame pasaulyje.

Tapk mūsų rėmėju arba savanoriu!
Prisidėti prie pagalbos kitiems, gali aukodamas pinigus arba darydamas gerus darbus savomis rankomis – tavo, kaip rėmėjo arba savanorio pagalba, mums labai svarbi.

Darbo laikas
I-V 08:30-17:30

Įmonės kodas: 190679146
Sąskaita: SEB bankas LT277044060000908211

© Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

Privatumo politika Slapukų politika Aukojimo sąlygos Pirkimo taisyklės