Įkvėpti pirmi padėti krizėje
Dabar vykdomi projektai

Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija

Kauno miesto savivaldybės administracija kartu su partneriais Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija ir Kauno arkivyskupijos Caritas vykdo projektą „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“.

Projekto tikslas

Teikti socialines paslaugas užsienio piliečiams siekiant pagerinti jų integracijos Lietuvoje sąlygas, kartu patenkinant jų dvasinius, socialinius ir ugdymosi poreikius.

Finansavimo šaltinis

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo priemonės „Pagalba ekstremalios situacijos atveju“ lėšomis.

 

Vykdomos veiklos:

Vykdomas psichosocialinių paslaugų teikimas (individualių ir grupinių) anglų, rusų ir lietuvių kalbomis ir skirtos asmenų migracijos metu patirto streso, taip pat kitų fizinių ir psichologinių patirčių sukeltoms savijautos problemoms spręsti.

Organizuojamos savitarpio pagalbos grupės.

Organizuojama veikla, skirta moterims ir mergaitėms įgalinti: šviečiamieji seminarai, verslumo skatinimas, savarankiškumo skatinimas, darbo grupės dėl moterų teisių į sveikatą, finansinę laisvę, integraciją į darbo rinką bei švietimo sistemą, mentorystės programos tikslingai ir pagal poreikį įtraukiant migrantus vyrus į šviečiamuosius seminarus apie lyčių lygybę, kultūrinius skirtumus ir smurtą artimoje aplinkoje.

Organizuojama veikla, skirta užsieniečių socialinei-kultūrinei ir pilietinei integracijai užtikrinti per visuomenės pažinimą (socialinio ir pilietinio orientavimo kursai, seminarai, informacijos sklaida).

Trečiųjų šalių piliečiams teikiama pagalba konsultuojant  nelegalaus darbo, prekybos žmonėmis ir priklausomybių nuo psichotropinių medžiagų rizikos prevencijos temomis.

Teikiama informacija apie teisės aktuose nustatytas užsieniečių teises ir pareigas Lietuvos Respublikoje.

Teikiama pagalba ir tarpininkavimas susirandant darbą, mentorystė darbo vietoje, asmeninių ir profesinių kompetencijų tobulinimas, norinčių užsiimti verslu užsieniečių konsultavimas ir su tuo susijusi pagalba ir verslumo mokymai, renginiai darbo ieškantiems užsieniečiams ir vietos darbdaviams, darbo ieškančiojo įgūdžių ir darbdavio poreikių suderinimas; edukaciniai mokymai darbdaviams apie migrantų įdarbinimo galimybes ir sąlygas Lietuvoje.

Organizuojama bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla, siekiant užmegzti socialinį ryšį su užsieniečiais, sporto ir sveikatinimo veikla,  užsieniečių įtraukimas į savanorystės veiklas, mentorystės bendruomenėje programos.

Vykdomas migrantų vaikų ir jaunimo neformalus ugdymas, popamokinės veiklos skatinimas, tėvų įgalinimas aktyviai dalyvauti savo vaikų ir jaunimo mokymosi procese. Organizuojamos dienos stovyklos „Pasimatuok profesiją“.

Ramunė Panciriovienė

Kauno regioninio skyriaus vadovė

Projekto partneriai

Projektai

Kiti projektai

Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija

Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Klaipėdos regiono skyrius (partneris)

Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Kauno centras

(PMIF-2.1.2-K-02-003)

Prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygų ir prieglobsčio procedūrų stebėsena

PMIF-1.2.2-K-02-001

Mental health and psychosocial support for displaced people coming from Ukraine

Nr. SANTE/2022/S12.873673

Vaikų priežiūros, ugdymo, reabilitacijos ir užimtumo dienos centras

Nemokamas maitinimas labdaros valgykloje

Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas Visagino savivaldybėje

Visagino bendruomeniniai šeimos namai

Visi projektai
Tapk mūsų rėmėju arba savanoriu!
Prisidėti prie pagalbos kitiems, gali aukodamas pinigus arba darydamas gerus darbus savomis rankomis – tavo, kaip rėmėjo arba savanorio pagalba, mums labai svarbi.

Darbo laikas
I-V 08:30-17:30

Įmonės kodas: 190679146
Sąskaita: SEB bankas LT277044060000908211

© Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

Privatumo politika Slapukų politika Aukojimo sąlygos Pirkimo taisyklės