Įkvėpti pirmi padėti krizėje
Dabar vykdomi projektai

Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Klaipėdos regiono skyrius (partneris) kartu su Klaipėdos rajono savivaldybe vykdo projektą „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013, finansuojamą iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo priemonės „Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju“ lėšų.

Projekto trukmė:

2023-09-01 iki 2024-12-31.

Finansavimas:

Iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo priemonės „Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju“ lėšų

Projektas

Pojekto tikslinė grupė yra trečiųjų valstybių piliečiai, kurie turi leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje; prieglobsčio prašytojai; asmenys, kurie turi teisę gauti laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje; Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 1408 straipsnio 3 dalyje nurodyti užsieniečiai, kuriems išduotas užsieniečio registracijos pažymėjimas; kiti užsieniečiai, kurie gali tapti pažeidžiami dėl nelegalaus darbo, prekybos žmonėmis.

Projekto tikslas ir uždaviniai

Projekto tikslas – prisidėti prie projekto tikslinės grupės priėmimo ir ankstyvosios integracijos.

Projekto uždaviniai:

  • stiprinti Lietuvos Respublikos pajėgumus trečiųjų valstybių piliečių registracijos ir leidimų gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo procesuose;
  • gerinti priėmimo sąlygas trečiųjų valstybių piliečiams;
  • prisidėti prie savivaldos lygiu vykdomų ankstyvosios trečiųjų valstybių piliečių integracijos veiklų;
  • pasirengti galimam trečiųjų valstybių piliečių antplūdžiui (įskaitant apgyvendinimo vietų paruošimą ir apgyvendinimo vietoms koordinuoti bei paslaugoms trečiųjų valstybių piliečiams teikti reikalingo personalo darbo užmokestį);
  • užtikrinti Valstybės duomenų agentūrai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“ 3.4 papunktyje nurodytų pavedimų įgyvendinimą.

 

Projekto veiklos

socialinės konsultacijos: migracijos, medicinos, švietimo, mokesčių, kvalifikacijos/diplomų patvirtinimo Lietuvoje ir kt. klausimais, pagalba teikiant ir pildant dokumentus (MIGRIS), pagalba ieškant darbo Lietuvoje.

Iki 2023-03-01 vykdytos veiklos: Individualios ir grupinės psichologų konsultacijos; pilietinis orientavimas; teisinės konsultacijos; informaciniai ir viešinimo renginiai, skirti nelegalaus darbo, prekybos žmonėmis, priklausomybių nuo psichotropinių medžiagų rizikos mažinti; Šviečiamieji renginiai moterims ir mergaitėms.

Projekto veikla vykdoma darbo dienomis I, II adresu Kvietinių g. 30, Gargždai, III – online konsultacijos. Registracija tel. +37060269118

Apie projekto veiklas skelbiama https://www.facebook.com/Inforedcrossklaipeda

Jolanta Jonikienė

Klaipėdos skyriaus vadovė